Ghế phòng họp cũ

GHẾ LƯỚI CAO XOAY – GXBF08X 11%

GHẾ LƯỚI CAO XOAY – GXBF08X

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.150.000 
GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF20 17%

GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF20

0 out of 5 based on 0 customer ratings
500.000 
GHẾ QUỲ DA LƯNG CAO – GXBF06Q 5%

GHẾ QUỲ DA LƯNG CAO – GXBF06Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.000.000 
GHẾ QUỲ DA LƯNG THẤP – GXBF07Q 18%

GHẾ QUỲ DA LƯNG THẤP – GXBF07Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
990.000 
GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG CAO – GXBF05C 13%

GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG CAO – GXBF05C

0 out of 5 based on 0 customer ratings
550.000 
GHẾ VĂN PHÒNG CHỮ A – GXBF3 6%

GHẾ VĂN PHÒNG CHỮ A – GXBF3

0 out of 5 based on 0 customer ratings
780.000 
GHẾ VĂN PHÒNG GXBF1 8%

GHẾ VĂN PHÒNG GXBF1

0 out of 5 based on 0 customer ratings
550.000 
GHẾ VĂN PHÒNG KẺ NGANG-GXBF2 6%

GHẾ VĂN PHÒNG KẺ NGANG-GXBF2

0 out of 5 based on 0 customer ratings
800.000 
GHẾ VĂN PHÒNG TỰA ĐẦU – GXBF04B 4%

GHẾ VĂN PHÒNG TỰA ĐẦU – GXBF04B

0 out of 5 based on 0 customer ratings
850.000 
GHẾ VĂN PHÒNG TỰA ĐẦU – GXBF4A 4%

GHẾ VĂN PHÒNG TỰA ĐẦU – GXBF4A

0 out of 5 based on 0 customer ratings
800.000 
GHẾ XOAY DA LƯNG CAO – GXBF06X 12%

GHẾ XOAY DA LƯNG CAO – GXBF06X

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.190.000