Ghế nhân viên cũ

GHẾ DA QUỲ – GXBF18 13%

GHẾ DA QUỲ – GXBF18

0 out of 5 based on 0 customer ratings
860.000 
GHẾ DA QUỲ – GXBF19 12%

GHẾ DA QUỲ – GXBF19

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.150.000 
GHẾ LƯỚI CAO QUỲ – GXBF08Q 17%

GHẾ LƯỚI CAO QUỲ – GXBF08Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.000.000 
GHẾ LƯỚI CAO XOAY – GXBF08X 11%

GHẾ LƯỚI CAO XOAY – GXBF08X

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.150.000 
GHẾ LƯỚI THẤP QUỲ – GXBF09Q 17%

GHẾ LƯỚI THẤP QUỲ – GXBF09Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
990.000 
GHẾ LƯỚI THẤP XOAY – GXBF09X 8%

GHẾ LƯỚI THẤP XOAY – GXBF09X

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.150.000 
GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF20 17%

GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF20

0 out of 5 based on 0 customer ratings
500.000 
GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF21 13%

GHẾ QUỲ CHÂN CHÉO – GXBF21

0 out of 5 based on 0 customer ratings
480.000 
GHẾ QUỲ DA LƯNG CAO – GXBF06Q 5%

GHẾ QUỲ DA LƯNG CAO – GXBF06Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.000.000 
GHẾ QUỲ DA LƯNG THẤP – GXBF07Q 18%

GHẾ QUỲ DA LƯNG THẤP – GXBF07Q

0 out of 5 based on 0 customer ratings
990.000 
GHẾ QUỲ LƯNG LƯỚI ĐỆM – GXBF17 18%

GHẾ QUỲ LƯNG LƯỚI ĐỆM – GXBF17

0 out of 5 based on 0 customer ratings
490.000 
GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF23 24%

GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF23

0 out of 5 based on 0 customer ratings
1.450.000 
GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF24 7%

GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF24

0 out of 5 based on 0 customer ratings
930.000 
GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF25 7%

GHẾ VĂN PHÒNG – GXBF25

0 out of 5 based on 0 customer ratings
2.050.000 
GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG CAO – GXBF05C 13%

GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG CAO – GXBF05C

0 out of 5 based on 0 customer ratings
550.000 
GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG THẤP – GXBF05T 16%

GHẾ VĂN PHÒNG CHÂN QUỲ LƯNG THẤP – GXBF05T

0 out of 5 based on 0 customer ratings
530.000